За нас

Органи на управление

Общото събрание е върховен орган на ПК "Солидарност - 1918" - гр. Севлиево и се състои от пълномощници на член кооператорите, избрани от техните общи събрания при условия и по ред, определени от управителния съвет на ПК "Солидарност - 1918". (Чл. 17,18,19 и 20), Устав на Кооперацията)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Гунчев Христов

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Тодорка Ганчева Йовкова

Веселин Тотев Василев

Иван Колев Игнатов

Недка Неделчева Бояджиева

Радослав Петков Камбуров

Ценка Станчева Бойновска

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:

Мариела Запрова Димитрова - Председател на КС

Севда Михова Ангелова

Галина Драгиева Лепирева


Начало  |  За нас  |  Управленска структура  |  Кооперативна политика  |  Актуални новини  |  Галерия