За нас

Развитие през годините

И Севлиево не е изостанало. Инициативен комитет, в който влезли учителите Иван Великов, Иван Войников, Христо Шопов, Гатю Никитов и търговецът Петър Москов се заели да подготвят учредително събрание, което да постави началото на потребителна кооперация в Севлиево.

Иван Великов

Иван Великов

Иван Войников

Иван Войников

Петър Москов

Петър Москов

Гатю Никитов

Гатю Никитов

Христо Шопов

Христо Шопов

Два месеца след учредителното събрание е отворен и първият потребителен магазин-бакалия в наето от кооперацията помещение, с магазинер Марко Бакърджиев.

Освен бакалските стоки в магазина се продавали и книжарски потреби, а и много манифактурни стоки отпускани по наряд за града. Това били първите стъпки на кооперативното движение в Севлиево.

Първият потребителен магазин-бакалия
Марко Бакърджиев

Година след година търговската и обществената дейност на града се развивала, благодарение на ПК „Солидарност“. Освен магазините за хранителни и битови стоки се открили железарии, ресторанти и пивници. Също така фирмата се ориентирала към производството и изкупването на стоки.

Дребна железария
Ресторант
Хранителни стоки

Днес ние сме се насочили само към кооперативната търговия. Имаме общо двайсет и два броя хранителни магазина oт, които единайсет са в Севлиево, а останалите в селата близки до града. От тях осем са във веригата КООП. Същото така имаме в града един магазин за мокети, килими и железария. А за доброто и качествено обслужване се грижат 72 работника.

Хранителен магазин
Хранителен магазин
Хранителен магазин
Хранителен магазин
Хранителен магазин
Хранителен магазин

Също така, освен да работим,
ние знаем и как да се забавляваме…

100 години ПК Солидарност 1918 - Севлиево


Начало  |  За нас  |  Управленска структура  |  Кооперативна политика  |  Актуални новини  |  Галерия