Потребителна кооперация СОЛИДАРНОСТ - 1918

Всички заедно можем повече!

За нас

Органи на управление

Общото събрание е върховен орган на ПК "Солидарност - 1918" - гр. Севлиево и се състои от пълномощници на член кооператорите, избрани от техните общи събрания при условия и по ред, определени от управителния съвет на ПК "Солидарност - 1918". (Чл. 17,18,19 и 20), Устав на Кооперацията)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Гунчев Христов

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Радослав Петков Камбуров

Марияна Цонева Петкова

Райна Кънева Димитрова

Иван Колев Игнатов

Веселин Тотев Василев

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:

Веселин Генов Василев - председател

Севда Михова Ангелова

Донка Христова Славчева


Начало  |  За нас  |  Управленска структура  |  Кооперативна политика  |  Актуални новини  |  Галерия