• ПК „Солидарност-1918“ гр. Севлиево на основание ПМС №70 от 14.04.2020 г. търси регионални производители на мляко и млечни продукти, прясно месо, яйца, пчелен мед, пресни сезонни плодове и зеленчуци от областите Габрово Ловеч и Велико Търново.

  Продуктите трябва да отговарят на изискванията на Регламент №853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход.

  Производителите е необходимо да са регистрирани съгласно чл.7 от Закона за подпомагане на земеделските производители или да притежават обект за производство, регистриран съгласно чл.12 от Закона за храните.

  За контакти:

  Председател: Христо Гунчев Христов, тел. 0675/32742, факс 0675/32763

  Гл. счетоводител: Недка Бояджиева, тел. 0675/32744

  E_mail: solidarnost@abv.bg

Къде да ни намерите

Нашите магазини

Нашите магазини

Начало  |  За нас  |  Управленска структура  |  Кооперативна политика  |  Актуални новини  |  Галерия