РЕГЛАМЕНТ за провеждане на КОНКУРС ЗА ТВОРБА НА ТЕМА
„С КООП ИМАМ БЪДЕЩЕ”

Публикувана на 01.10.2013 г.

1.      Тема НА КОНКУРСА: „С КООП ИМАМ БЪДЕЩЕ"

2.      Цел НА КОНКУРСА:

 • да популяризира дейността на кооперативните организации и кооперативната идея;
 • да провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция;
 • да стимулира развитието на детското творчество и въображение и да даде възможност за творческа изява на учениците.

3.      Организатор

Конкурсът се организира от Централния кооперативен съюз.

4.      Период на провеждане и обхват на конкурса

Конкурсът е с национален обхват и се провежда в периода 16 септември -
15 ноември 2013 г. 

5.      Условия за участие

5.1.      В конкурса могат да участват ученици от V до ХІІ клас.

5.2.      Срокът за представяне на творбите е 15 ноември 2013 г.

5.3.      Конкурсните творби са разделени в две категории:

 • Разказ или есе;
 • Компютърно изображение - компютърна рисунка, колаж или др.

5.4.      Всеки участник има право да участва само с една творба.

5.5.      Разказът или есето трябва да бъдат написани на книжовен български език. Обемът на текста да е не повече от 3 страници, размер А4, шрифт Times New Roman, големина на шрифта 12 пункта. Творбата да съдържа послание към читателите свързано с темата на конкурса. Заглавието на разказа или есето може да не съвпада с темата на конкурса, но съдържанието му трябва да отговаря на нея.

5.6.      Компютърните изображения се представят във формат TIF или JPG с минимална резолюция 300 dpi

5.7.      Творбите трябва да бъдат придружени със следната информация за участника:

 • три имена и възраст;
 • училище и клас през учебната 2013/2014 г.;
 • адрес за кореспонденция;
 • телефон за връзка;
 • електронен адрес (скайп адрес или профил в социалните мрежи са допълнително улеснение за контакт с участниците).

5.8.      Творби, които не отговарят на условията на т.т. 5.4, 5.5 и 5.6 или не са придружени с необходимата информация по т. 5.7 няма да бъдат допускани до участие в конкурса.

5.9.      Творбите могат да бъдат изпращани на:

 • адрес: Централен кооперативен съюз,

  гр. София 1000, ул. „Г.С. Раковски" 99

  Отдел „Кооперативна политика"

  За конкурса „С КООП имам бъдеще"

 • e-mail: coop_iniciativa@cks.bg

5.10.  Датата на пощенското клеймо не трябва да е по-късно от 15 ноември 2013 г.

5.11.  Творбите, които участват в конкурса, не се връщат на авторите.

6.      Видимост

6.1.      Стартирането на конкурса и регламентът за неговото провеждане се обявяват чрез:

 • интернет страницата на Централния кооперативен съюз www.ccu-bg.coop;
 • националния кооперативен всекидневник „Земя";
 • facebook страницата на Централния кооперативен съюз.

6.2.      Централният кооперативен съюз може да предостави информация и регламента за конкурса в общини, училища, читалища, клубове по интереси, домове за деца лишени от родителски грижи и други учреждения по негова преценка.

6.3.      Подбраните от журито творби се публикуват на интернет страницата www.ccu-bg.coop.

6.4.      Победителите от конкурса се уведомяват с писма на посочените от тях адреси за кореспонденция или на електронната им поща и се оповестяват чрез:

 • интернет страницата на Централния кооперативен съюз www.ccu-bg.coop;
 • националния кооперативен всекидневник „Земя".

7.      Етапи на конкурса:

Организацията и провеждането на конкурса преминава през няколко етапа:

І етап:    Приемане на творбите за участие в конкурса:

до 15 ноември 2013 г.

ІІ етап:  Оценяване на получените творби:

18 - 22 ноември 2013 г.

ІІІ етап:  Обявяване на резултатите от конкурса:

25 ноември 2013 г.

8.      Жури

8.1.       Подборът и класирането на творбите се осъществява от 5-членно жури, определено със заповед на председателя на ЦКС.

8.2.       Решенията на журито са окончателни и неоспорими.

8.3.      Критерии за оценка творбите:

 • идеен замисъл;
 • послание, свързано с темата;
 • спазване на граматическите и пунктуационните правила на книжовния български език;
 • художествени качества;
 • самостоятелност на работата;
 • присъствие на кооперативни изрази и символи.

9.      Награди

9.1.      За всяка от категориите се присъждат по 3 награди:

а) Първо място - Уикенд за победителя и неговото семейство в кооперативния хотелски комплекс „Релакс Кооп" с. Вонеща вода;

б) Второ място - ваучер за покупка в магазин от веригата КООП на стойност 100 лв.;

в) Трето място - ваучер за покупка в магазин от веригата КООП на стойност 50 лв.

9.2.      Наградата за първо място „Уикенд в х.к. „Релакс Кооп" с. Вонеща вода" се ползва в периода 25.11.2013 г. - 15.04.2014 г., след предварителна резервация и не важи по време на официални и национални празници. Тя включва:

 • настаняване на победителя и неговото семейство в апартамент (максимум 4 лица) с възможности за ранно настаняване и късно освобождаване;
 • 1 нощувка със закуска, обяд и вечеря;
 • ползване на закрит басейн, парна баня, сауна, фитнес;
 • вход за рибарник.

9.3.      Ваучерите за покупка, които се предоставят като награди за второ и трето място, се издават за посочен от победителя обект от търговска верига КООП.

10.  Допълнителни условия:

10.1.  С участието си в конкурса участниците се съгласяват организаторите да публикуват, фотографират, филмират, записват и разпространяват техните творби, без да заплащат права и обезщетения за това.

 


Начало  |  За нас  |  Управленска структура  |  Кооперативна политика  |  Актуални новини  |  Галерия